WordPress插件发布:Baidu Sitemap Generator


先废话几句

这是我的第一个原创插件啊。

这个插件可足足花去了我两个星期的时间。不过总算有点成果,也学习到了许多。一开始我并不知道我可以做得出来(不要不信,在这之前我并不是懂得太多),我就想,一步一步地来呗。首先在网上找了一些开发WP插件的入门教程来看了,也上WP官方学习了有关函数。最终还是一步步的完成了。特别是语言包,我一直都想搞明白,WP插件是如何支持多语言的。现在终于会了。^_^

WordPress的函数真的是需要看一看,里面有好多非常有用的。有空的话翻译一些过来。可以这么说,把WordPress的函数学习一遍,谁都会开发插件。

WordPress插件发布

Plugin Name » Baidu Sitemap Generator

Author »  柳城博客

Author Homepage » http://iucheng.name/

Plugin Homepage » http://liucheng.name/883/

Description » This pulgin generates a Baidu XML-Sitemap for WordPress Blog. | 生成百度 Sitemap XML 文件。就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。

WordPress Url » http://wordpress.org/extend/plugins/baidu-sitemap-generator/ 

Download 

安装使用

 •  * 下载baidu-sitemap-generator.zip后解压
 •  * 把整个文件上传到/wp-content/plugins/
 •  * 在后台激活插件

附 后台界面图

附开发日志:


 

Baidu Sitemap Generator相关链接:


《 “WordPress插件发布:Baidu Sitemap Generator” 》 有 1,025 条评论

  • 也可以的。如果你会的话。有没有只让百度蜘蛛访问的语句呢?有的话贡献一下哦。没有的话正常的设置也可以贡献一下,我加到FAQ里去。呵

 1. 搞了一晚上的SEO,robot,只因为百度收录太少,百度太牛了,特立独行啊刚好又在柳城博客那里淘到好东西了,原创插件This pulgin generates a Baidu XML-Sitemap for WordPress Blog. | 生成百度 Sitemap XML 文件。就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。点击这里查看作者说明和下载WordPress Url » http://wordpress.org/extend/plugins/baidu-sitemap-generator/

 2. 很感谢兄弟这个插件,但是最新版的跟windows live writer 有冲突,自从升级到1.0,我就不能使用windows live writer 来发布了,不得不停用这个插件,望尽快解决!

  • ~其实这个插件一直还在测试阶段~~所以我都没有去宣传~~~我比较看好我的新插件Lc.Archivers

 3. 请教一下博主,生成的sitemap的xml文件存放在何处?是在根目录下吗?文件名是sitemap.xml?

 4. […] Now that you’ve added your blog, we need to make sure that you own this blog. 上个月报道过我的另一个个人博客放羊心事遭遇百度k站,后还进行了跟踪报道,今天再次报道一下事件的进展,供大家参考,希望对被百度k站的朋友有帮助。截止到8月底的时候百度已经开始重新收录放羊心事了,但只限于少数几个页面,连首页也只排在了第三的位置,google的收录数也徘徊在500多,之后我采取了一些措施,包括卸掉专门针对google搜索优化的插件all in one SEO,修改了原先单篇文章页面中标题和头部meta内容,最主要的是我砸9月6号增加了国产插件Baidu Sitemap Generator,该插件类似于Google XML Sitemaps,专门生成供百度索引的sitemap,比google xml sitemap对百度更加友好,效果请看收入页面截图: […]

 5. 不错,不知道能用别的CMS里面不。或做成软件生成这样更好,路过,感觉很好,但是没用WP,真是望而却步!

 6. 按照百度新闻开放协议(http://news.baidu.com/newsop.html)而不是互联网论坛收录开放协议(http://www.baidu.com/search/pageop.htm)来生成 sitemap ,会不会更好一点呢?~

  个人觉得 WordPress 博客本身就是小型的 cms,而不是论坛。

  期待您的回复,更期待您的插件更加完美。

  • 哈哈。那可能是你没有看清楚。百度的新闻开放协议是需要审核的。百度人工审核。而且里面还有一句话:‘不适合收录的网站类型包括论坛、博客、公司网站、个人网站等其它非新闻资讯类网站,以及非中文网站。 ’ 相信已经说得够明白了

 7. […] 用wordpress架設的網站,5imm推薦可以參考安裝「百度網站地圖生成器插件」,可以利用這個插件產生網站地圖,然後把它提交給谷哥。放心,谷哥也會接受的,因為搜尋引擎基本上都遵循一致的sitemap協議。反倒是網站地圖生成之後,你會找不到地方去提交給百度,這是因為百度目前沒像谷哥一樣,提供像谷哥一樣的網站管理員管理後台,你可以把網站地圖的網址複製起來,到網站首頁的下方找個合適的角落做個連結上去,讓搜尋引擎蜘蛛爬過時找到並收錄網站地圖。 […]

 8. […]  生成一个站点地图,方便搜索引擎抓取,SEO必备插件。遗憾的是,百度不鸟这个,如果你想向百度提交站点地图,不妨试用一下Lc.同学的这款插件:Baidu Sitemap Generator […]

 9. 我是3天前下载安装的,当时使用没有任何问题,但是今天突然网站挂了,报内存耗尽,和空间商联系后,发觉空间没有问题,然后逐个到数据库里面禁用插件,最终发现这个插件和 post-thumb 插件有冲突,不能同时开启两个插件,具体是什么原因就不得而知了,最终我选择删除这个插件,希望你能解决这些兼容性的问题。

 10. 我又回来了,自早上删除baidu sitemap generator 以后晚上更新日志的时候又报内存溢出的错误,我晕死了。后来让空间商打开服务器调试开关,才找到问题症结,原来是你的插件启动了一个 CRON 任务,那个任务把 wp_options 里面的一个 cron 选项字段插爆了,早上报内存溢出也是因为这个问题。 希望你马上做出修改,我还是很喜欢你的这个插件的。

  • 你删掉后都不工作了。~ 你发日志时跟这插件更是一点关系都没。 ~ 插爆这说法更是奇怪。

 11. 可能我没有表达清楚,插件删掉以后是不工作了,但是有wp_options表中有一条cron的记录超长,使用phpmyadmin 查询该字段值的时候直接浏览器失去响应了。在保存日志的时候,有某些插件可能会读取这个值所以报内存溢出了,option_name 为 cron 的那条记录中存放的是 json 格式的计划任务,当错误发生时,我观察到该记录中的json字串中一直在重复某个子串,因此我判断是插件在做 cron 任务的时候有某些字符串解析错误,导致死循环,或者是每做一次会添加同样的字符串到该字段,导致长度不断累加。
  我使用的 post-thumb 插件会使用到 wp_postmeta 这张表,使用自定义域来存放缩略图信息,可能是和这个有冲突。因为我禁用掉post-thumb插件后,网站至少能恢复显示。我是做技术出道的,基本上判断不会有误的。当然我也只是从现象上作一个判断,帮你做一些可能的猜想和假设。
  对了我使用的是2.6.3版本的,我以前也想自己写一个BAIDU SITEMAP 插件,迫于时间和精力未果,看到你的插件的时候还是蛮欣喜的,要是能解决这个兼容性问题就更好了。

  • 你开启了自动之后呢.的确是会向option_name 为 cron的插入一个记录. 名称应该叫做do_this_auto, 如果这个重复或是死循环是叫这个的话,那就有点关系了.如果不是的话,那可能是其它插件的原因呢?
   最好能把这重复的内容发给我看看了. 因为我自己装了post-thumb 插件之后是可以正常使用的.

 12. 你可以试着发布一篇带有图片的日志,然后观察字段变化情况,post-thumb 会把日志中的第一张图片的缩略图信息保存下来。

  • 我试了. 没试变化.. 你可以在你电脑上测试嘛. 不需要在你服务器上测试. 有问题的话,你可以截图,或把内容发到我邮箱啊

 13. […] 二、sitemap的SEO优化,国内百度的影响比较大,最主要还是要做百度的文章,安装一个baidu_sitemap插件,这个分成两个版本,推荐一个带后台的插件吧:柳城博客出品(http://liucheng.name/883/),生成了记得在博客首页找个地方做个这个baidu_sitemap.XML的链接,让百度来好好地爬。 […]

 14. 要是能提供多域名情况下生成不同域名的站点地图,或者根据站长的设置生成制定域名地址的地图就好了!

  谢谢!

 15. 虽然后台可以填写博客地址(及域名),但填写后,输出的sitemap文章地址依然不是填写的域名!

 16. [强] 哥们,你的插件不错啊!我的网站竟然有百度过来的搜索了,嘎嘎。我是搞交互的,要是能有啥帮忙的和我联系。 [得意]

 17. 柳城老大,权限怎么设置的啊~~~是光设置sitemap_baidu.xml的777吗?我的不能写入,改777还不行~~~ [握手]

 18. 这个插件已经装了3天了,真的非常好!
  但发现了一个问题..sitemap_baidu.xml和sitemap.html这2个文件不会自动更新的吗?
  不管是手动点更新还是删掉重新生成地图,或是停掉插件重新启动,永远都是第一次安装时候生成的文章..是不是因为我用了缓存插件的缘故? 其他朋友们有这种情况吗? [疑问]

  • 开了自动更新就行了~
   这种情况大多数是因为缓存~ 你的博客开了缓存。或是先删除浏览器的缓存文件及历史文件。你再看看。
   没事的!!好多人都反应这个,100%是缓存问题 [呲牙]

   • 还是不行,我今天把缓存插件全部停用,删除了浏览器临时文件,再到后台点更新还是第一次那样~
    我开了缓存rss是正常更新的,哎,期待新版本再用~~

 19. 把Lc.Archivers 地图 和百度 地图 合并是很好的~~ 在把 Google的 加入~~~就是一款 很好的seo地图插件 推荐改变下地图生成 针对不同的搜索生成不同的提交地图~ 具体生成那几个地图可以在后台弄个选择项目~~~ [呲牙] [呲牙] 拙见

 20. […] 这款插件在博客有新内容时会通知搜索引擎,插件安装激活后会自动生成XML网站地图并提交到各大搜索引擎(包括谷歌、雅虎、Bing、MSN、ASK.com),并且网站地图在有新日志时会自动更新,国内用户推荐搭配使用Baidu Sitemap Generator。 […]

 21. [呲牙] 还有静态站点地图(.html)最好可以自定义网页标题或其它文字标签等等..

  • 可是百度的协议并没有提到支持gz啊. 但有说到xml不能大于10M啊. 我猜是不能用gz的

   • 其实不是给百度看的,sitemap.html页面太大了,如果文章很多的话,所以….
    我可以提供sitemap.html.gz这个页面引诱SE过来抓取 [呲牙]

 22. 现在正在使用这个插件,但是有许多问题!1、生成的XML和HTML内容中,有许多文章都无法找到。

  2、wordpress频道页面也无法在生成的列表中。
  请问如何解决?

  • 对啊.. 只包含最新文章的.. 也只有文章页面的, 其它像目录之类的都不大需要..

   因为baidu的协议就是说明只要文章就行了.

  • 文章数量设为小于50的数字就可以正常查看xml文件了,而大于49的都不可以,希望LC予以修正,改好了麻烦 来个邮件,wang@我的域名。

 23. 不错,百度果然收录我的了,但不过网站里不能有 noindex 的标记。
  感谢!!

 24. 哇 很好很强大! 顶个先!
  发现你的留言板的问题跟我当初一样哈,作者样式的头像在右边,然后其它访客回复作者时头像也居右了. 后来我就不要嵌套评论格式了, 呵呵.
  再次感谢为国内的我们提供如此适合的插件! [呲牙]

 25. 为什么同时启用百度的sitemap和google xml sitemap会引起后者的管理界面无法显示呢? 禁用百度的就能正常显示了 是不是有冲突哈?

 26. 现在SEO插件都有这样那样的问题,柳城你能推荐个比较适合中文博客使用的SEO插件么?

 27. 使用过程中,谢谢分析这么优秀的插件!

  请问,能不能在下次更新的时候,多加一个功能?

  同时输出:baidu/Google的 sitemap

 28. 已经把放置plugin的那个目录用 chmod -R 改成777了,还是提示 “Directory is not writable. please chmod your directory to 777”, 你说的根目录是这个根目录吗? 可以人手创建一个xml文件吗?

 29. 安装了这个插件,不过发现,最新的新闻为啥都更新不到我的SITEMAPS里边呢?我后才点生成,用FTP上去看这个文件是新的时间,但是里边内容还是老的…

 30. GOOGLE网站管理员

  格式 站点地图中的网址数 上次提交时间 上次下载日期
  — —
  2010-3-31 – 重新提交
  2010-3-31
  Sitemap 错误和警告
  行 状态 详细信息
  错误 –
  文件格式不受支持
  您的 Sitemap 格式可能不受支持。请确保其合乎Sitemap 指南要求并重新提交。
  检测到问题的日期: 2010-3-31

 31. 柳城大哥,我在用Baidu Sitemap Generator插件生成XML文件的时候,出错提示:文件或目录不可写,请修改根目录权限改为777。我几乎把所有目录权限改为777,为什么还解决不了问题?究竟要改哪个目录的权限呢?

 32. 这个插件为什么不能更新到最新发表的文章呢?,我设置的是24小时更新一次.但上面的文章都是插件安装哪一天以前发布的文章.点了后台的更新XML文件也没有用.我看了你的xml文件也是2月19号以前的文章.4月的文章都不在上面.哪这个插件是不是失去了意义呢?

 33. 非常感谢博主的插件,很强大。
  但是有个问题,我服务器上一共3个WP站点,其中一个总是提示无法创建XML要修改权限为777,一样的配置,另外两个站没问题。
  还有一个问题,就是不自动更新

  • 自动更新在后台设置。

   有问题的站是不是win主机啊。你看看到底有没有创建了xml文件了。

   • 谢谢博主,但是
    1.我设置了24小时自动更新。它不更新
    2.我的是win主机,三个站两个毫无问题,一个创建XML不成功,真是诡异。
    唉,我的问题是个例,不普遍,估计不好解决
    今天得出两个结论:
    1.win主机做WP,真的是不行,不仅仅伪静态
    2.博主真的很牛,WP KeywordLink和Lc. Archivers这两个插件我竟然刚知道…..太好的插件了
    支持博主此类牛人的最好方法:
    1.用了,就加链接
    2.经常来逛逛,点点ad

    • 还有一个选项是在后台自动更新的啊。

     那个不成功的,可能还是权限问题咯。你确认确认。

 34. 你好,感谢你分享这么好的一个插件。请教你一个问题,我的xml百度地图重来都不更新,都是刚装上去的时候之前的文章。问题是,我在ftp中无法修改sitemap-baidu.xml这个文件的权限为777。其他都可以,就这文件不行。还请您赐教!谢谢!

  • 1,没在后台开启自动更新。

   2,那就想办法删掉后自已建一个777的sitemap_baidu.xml

   • 你好,我已经把权限修改为了777,后台也开启了自动更新,依然没有更新。手动都更新不了。。。请问什么原因?谢谢你!

    • 明明有更新了。外链建设论坛正在建设中 2010-04-29 11:28:28
     最新文章都有了。
     那是你浏览器的缓存。清缓存,清历史记录。

 35. 杯具了,不知道为啥百度把我给屏蔽了。上周还有几百条记录,今天发现一条都没了。为啥啊,求助

 36. 这个百度map插件,是不是不能生成页面的连接啊。。
  我看sitemap文件里只有文章的链接,没有页面的,后台也没找到页面的相关选项。。

  PS:我的页面好多啊 [衰]

 37. […]  对于站点地图插件,使用最多的莫过于Google XML sitemaps,但这个插件并没有对百度,今天向大家推荐一款专门针对百度插件Baidu Sitemap Generator。Wordpress官方插件地址。作者为国人,在此表示感谢。 […]

 38. […] 为什么出现这种情况?具体原因不明,估计是与百度不认站点地图有关。感兴趣的朋友(正好你也是用wordpress搭建博客)可以试试柳城的Baidu Sitemap Generator,据说对百度收录很好。 […]

 39. 我有个问题,其实和这个软件无关。。只是看到你的评论页面为什么是英文的呢?(比如leave a reply,name,mail等等)。我现在正在汉化我的主题,但评论这一块也是怎么都汉化不了,你知道原因吗?

 40. 你好,我已经下载了你的插件,是不是只要激活就可以用了,这样放着就好了?呵呵,过来感谢你的插件的,祝你的博客蒸蒸日上,人气如虹!

   • 我是来感谢你的,昨天按照您做的,我做了百度地图,然后放首页,再放到robots.txt。今天我去百度看看,居然收录了,真是太好了,非常感谢您的插件,我会多介绍好朋友来下载您的插件,真的非常有效、迅速!呵呵!太感谢了!啥也不说了。。^^ [强] [强]

 41. […] Google XML Sitemaps Generator 这款插件在博客有新内容时会通知搜索引擎,插件安装激活后会自动生成XML网站地图并提交到各大搜索引擎(包括谷歌、雅虎、Bing、MSN、ASK.com),并且网站地图在有新日志时会自动更新,国内用户推荐搭配使用Baidu Sitemap Generator。 HeadSpace2 SEO HeadSpace2也是一款很值得推荐的插件,它能让你轻松配置网站上所有meta标签,例如,它可以让你设置文档,页面,分类,作者和搜索页面的meta标签,还能配置博客名称,简介,文档标题,noindex和nofollow 标记,你可能会意识到这些功能All In One SEOPack都具备,你不需要设置两次,但是,这款插件能让你随心所欲的设置更多meta标签。 […]

 42. LC,安装完成后,无法生成xml文件,求解?
  我的根目录的权限已经设置成777,甚至把public_html文件都设置了777,都无法生成xml文件。我手动将xml文件上传至根目录下,设置成777,依然显示无法生成xml文件 [可怜]

 43. 文件或目录不可写,请修改根目录权限改为777。
  提示我这个,我需要改那个文件夹的目录权限呢
  迷糊中

 44. Jeioc介绍我这个插件. 非常感谢!我正在寻求这样的插件,因为我听说BAIDU不喜欢收录 WORDPRESS POWERED 的网站。

  另外,如果我没有把sitemap的link做到主页或其他地方去,会影响BAIDU收录吗?

  谢谢1

 45. 不知道为什么我安装了这款插件后,在后台生成时,访问地图会出现Error 404 – Not Found 请问下这是什么原因?

 46. 一直在用博主开发的WP Keyword Link,
  现在又才知道Baidu Sitemap Generator这么个好东西,
  怎么好东西我总是最后才知道了~ [流泪]
  今天不看到有个朋友写文章推荐我还真不知道,
  这几个插件都是。。

 47. […] No comments · Posted by admin in SEO 做为站长,为了能让搜索引擎更快的收录自己的网站,大部分人都会装一个Google Sitemap Generator 插件,这样能快速告诉谷歌、雅虎、ASK、bing等支持地图协议的搜索引擎更新你的文章。然而百度地图现在是内测阶段,普通人是没有法生成有关百度sitemap的这个插件是柳城博客http://liucheng.name/883/ 站长开发的,能生成百度 Sitemap XML 文件。就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。我装了下非常实用,现在与大家分享下。 下载地址一                        下载地址二 […]

 48. […] 新站,新博客,百度不收录,一直困扰着大部分站长.我们都知道,搜索引擎对静态页还是非常友好的.如DZ的伪静态 archivers.做过论坛的人都知道.这里wordpress博客全站静态,我们用到了柳城的 lc.archivers 针对wordpress全站静态的插件.对于博客优化,百度收录虽然我也常关注,但不是说十分的热心.所以一直没有安装lc.archivers,早知道有这么一个东东哈,之前用了柳城的Baidu Sitemap Generator,(PS:柳城的插件好像都是针对百度优化的,难怪博百优大赛第一名 ), 废话多了点.再废话下去,谁也看不明白我想表达什么 昨天第一次安装测试,安装,生成静态.不到两小时,就给百度抓走了两页面,如下图,看抓图时间: 到了今天,被抓的网页已经达14页了…不错不错.. […]

 49. 这个页面被推荐这么多.. [强]

  搞插件啊搞插件 [大兵] 还有什么插件好搞…偶也研究去 [呲牙]

 50. 请问后台设置完毕后,需要在网页增加一条baidu sitemap的url地址先吸引蜘蛛吗?

  还是只需后台设置完毕即可自动使用了呢?

  谢谢~感谢开发这么好的插件~

 51. 你好呀,我在用你开发的baidu sitemap,挺好用的,但我想更改sitemap_baidu.xml这个文件在其它的目录行的吗(比如/sitemap/sitemap_baidu.xml 这个目录),如果可以,我应该怎样改呢,谢谢 :)

 52. 在百度的http://open.baidu.com 检查发现编码错误:不是gbk编码,这样会不会影响到的。

 53. 嘿嘿,博主,我是WIN主机的
  现在这个插件更新到如何了,WIN主机下能完美运行吗 [抱拳]

 54. […]       Baidu Sitemap Generator 有了这款插生成百度 Sitemap XML 文件。就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。全中文的后台设置,比较是国人做的。直接安装就行,然后后台开启自动更新就OK。由于是别人的作品,搞个传送门,更深了解可以去看看。 […]

 55. Hello,
  I installed your plug-in but had a problem with a compatibility issue so I decided to remove it. I’ve deleted the plug-in but I still get the baidu site-map page. How can I get back my original site map page please.
  Thank you.
  Nic

 56. 你好,我想问一下,生成XML和静态页面后,放在首页吸引蜘蛛的话,是放XML还是静态页面?还是两个都放?谢谢

 57. 谢谢柳城写出这样好的插件,我想提高建议不知可不可以实现:

  由于一个博客对应多个域名(也许是一样的内容,但也有可能是多个不一样内容的站-如用wp-hive插件实现的一套博客程序建多个网站的情形),因此我想插件能自动识别网站的域名(发布文章时),然后将sitemap_baidu.xml文件名加上域名前缀,这样每个域名就有自己域名对应的网站地图插件了!

  也不知这样算不算作弊?(针对多个域名指向同一个博客的情况)

 58. 为何生成XML后,检查页面和地图静态页面都是404啊,我看网站根目录也没有生成文件

 59. 柳哥,后台能不能加一个功能,文章可以随机调用,并且可以控制显示文章的数量,这样让蜘蛛来爬地图的时候,每次随机都不一样,会有更好的效果

 60. sitemap_baidu.xml能生成,但有如下错误提示,会影响使用吗?
  Warning: is_writable() [function.is-writable]: open_basedir restriction in effect. File(/www) is not within the allowed path(s): (/home/:/usr/lib/php:/tmp) in /……/plugins/baidu-sitemap-generator/sitemap-function.php on line 236

 61. 请问这个xlm的生成目录能够自己修改吗。我的是Win主机,单个文件无法设置权限,又不想把根目录设置为可写,所以想把文件生成到其它目录,这个可行吗

 62. 为啥百度都过了半年了还不收录我的站
  而google一个月内就收录了。。。 不知道是被K还是啥 能帮我看看吗 百度就收录个首页 还有几个没用的页面
  http://WWW.PCEXP.CN
  为何WORDPRESS的文章收录不进去呢?而GG都好好的
  蜘蛛也一直来

  • 老兄。是你的robots.txt有问题。不懂的话就去掉吧。
   画蛇添足啊。
   另外,看我首页,自助申请友链。
   包你很快就重新收录了。

  • 当然。我估计最大的原因是你的robots.txt。具体的话你要看看你的网站日志才行的

   • 老刘 我确定是all in one搞的鬼了。。
    按照你和水煮鱼方法改了
    我的robot是按照国外的wordpress经验改的
    禁用了很多没用的目录

    另外你做的那个百度的XML我不确定是否友好
    所以单独给百度的爬虫怕那个XML
    其他的搜索引擎默认用google的XML
    观点仅做参考

 63. 国人插件啊! 给力 我的小站一直是google收录比百度好 正好用你的插件试试看 ,效果是否会有所改善 !这插件生成后要多久会被收录啊? 还有小站CG筋斗云刚弄起来,站长能否进来帮我看看 指导一二呢,呵呵 先谢谢啦!

 64. 功能很强大呀, 以前一直都是用google的sitemap插件,效果是有,只是百度对它似乎不感冒, 这下好了,终于有自动生成静态的sitemap了, 谢谢博主了,不管将来百度站长平台是否开放。博主的这个插件应该都是不可或缺的!!

   • 之前有个blog,上线前301都已经做好了,也没用sitemap插件,网站收录是带www的(这是正常收录),后来我用了sitemap插件后首页收录多来一个不带3w的,我怀疑是这个插件的原因,但是对这个又不是太了解,就请教您一下 [抱拳]

 65. WP3以后可以开多站点,
  这个插件在多站点下面好像不能使用哦,
  开通多站点后,只有一个子站点能用,其它站点都不能用这个插件了。

 66. LY,谢谢你的插件,不过似乎与WordPress Related Posts这个插件冲突,希望改进~

 67. 这个插件我之前一直在用,效果不错,后来博客搬家不小心弄丢了,今天专门google“柳城”过来找,哈哈。。。终于被我找到了。

 68. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 69. Some genuinely nice and useful info on this internet site , as well I believe the design and style holds superb features :)

 70. 站长你好,我是david,属于一个新站长 david的网赚之路是我的网站:http://www.seomqw.com 想与您交换友情链接 不知道可以吗? [抱拳]

 71. […]       在上一篇文章如何向Google,百度,yahoo,msn,ask提交网站地图sitemap的方法总结里面我提到百度并不支持直接的sitemap.xml文件提交,而是采用robots.txt方法告知百度sitemap.xml的地址,在WordPress插件里到处都是关于Google的sitemap网站地图插件,却没有一款属于百度的网站地图插件,不过这个问题并没有难道中国的网友,柳城博客站长开发了一款属于百度的WordPress网站地图插件Baidu Sitemap Generator,使用它就相当于百度订阅了自己的博客,无形之中为自己带来巨大潜在流量,插件使用非常简单,在WordPress后台搜索“Baidu Sitemap Generator”安装即可,设置都是中文,一看便知。 […]

 72. […]  同上面的Google XML Sitemaps一样,插件生成的sitemap为sitemap_baidu.xml,两者共存不知道效果会怎么样,不过这是一款国人柳城开发的插件,还是支持一下。不过百度的站长平台也快有了(http://sitemap.baidu.com/),目前是在封闭测试期间,将不对外开放。也就是说,等这个开放后,百度将支持通用的sitemap了。 这个插件不知道以后会怎样 […]

 73. […] This pulgin generates a Baidu XML-Sitemap for WordPress Blog. Also Build a real Static Sitemap-Page for all Search Engine. | 生成百度 Sitemap XML 文件。就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。同时生成一个静态的站点地图页面,对所有的搜索引擎都有利。 1.31 版本 | 作者为 柳城 | 访问插件主页 […]

 74. 博客开了半年了,百度也没收录多少,谷歌很快就收录了。后来才发现他们都装了老柳的插件了,呵呵。支持老柳……

 75. 注意:一个站点只能有一个sitemap_baidu.xml文件。否则可能会被识别为作弊。学习更多

  检查 Html 静态页面:http://www.XXXX.com/sitemap.html

  同样在合适的位置加个链接。(更加有效,推荐)

  柳城老师 这句话是什么意思

  是将http://www.XXXX.com/sitemap.html 当成一个连接 在首页加上吗

 76. 柳城前辈,请教下。这个插件生成的Html 静态页面支持分页吗?如果文章多了,前边的文章就看不见了。
  谢谢了

 77. 柳前辈你好,首先先谢谢你的强大插件,我现在安装的是1.31版,可是一点击生成xml就提示Warning: is_writable() [function.is-writable]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/home/:/usr/lib/php:/tmp) in /home/a9939432/public_html/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/sitemap-function.php on line 231
  等一堆提示信息,还提示文件或目录不可写,请修改根目录权限改为777。可是我已经在网站的目录里public_html创建了sitemap_baidu.xml和sitemap.html两个文件,权限也都设置了777,再者我还把网站的目录文件夹和插件的所在文件夹都设置为777,但依然无法创建xml,google的那个插件也是一样的结果,我不知道是不是空间问题还是哪里出了问题,请柳前辈帮忙看看,谢谢!刚弄个博客不久,所以暂时放在三蛋的免费空间里,是不是它的原因呢?

 78. 用win主机,去除访问地址中的inde.php后,sitemap_baidu.xml文件打开一片空白,ftp下载的文件确有内容,求解!

 79. 我看了一下 xml 和 html里面的内容,我有个想法,想把文章相关的tag, category 等,也放到xml, html 中。我不知道这样是否能提供搜索引擎更多的信息?

   • 有没有时间搞呢? 或是告诉我在哪里,怎么搞,我试试看。
    此外,我也看过google sitemap 和您产生的百度sitemap内容,好像都只是一个关于网站内容文章的list罢了。 不知道这个sitemap对搜索引擎起到什么效果? 是否只是告诉这些搜索引擎网站内容,然后,搜索引擎再依据这些列表,去搜寻每一篇网站文章其他的信息如关键字等?

 80. 看了其它博客的推荐安装的这个插件。真是太好了。中文的wordpress插件好少。柳城兄的几个都做的相当棒.

 81. Search Engine..bursakasmirhaliyikama | 生成百度 Sitemap XML 文件。就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。同时生成一个halı yıkamacı, bursada halı yıkama, halı yıkama, kilim yıkama, temizlik, koltuk 静态的站点地图页面,对所有.bursakasmirhaliyikama

 82. 插件安装了,站点地图有了,两个多月了,百度还是只收录两个页面,谷歌已经收录有1百多个页面了。真是很郁闷。

 83. 帮我看一下我的http://www.jszcec.com/sitemap.html和http://www.jszcec.com/sitemap_baidu.xml 都说文章已经删除。这是怎么回事。急,急

 84. 柳城能问下么 我用的这个插件显示生成成功但是实际没有生成成功 文件目录下也没有xml文件 我给文件系统的权限所有的都是可读可写 我的版本是WordPress 3.1.3

 85. 这么好的插件,可惜不能在godaddy的免费空间上用,因为它的根目录无法改限。
  要是跟google地图插件一样,自定义地图文件地址就好了。对柳老大来说应该不难吧,可惜老大现在不管这个插件了。

 86. 紧急求助,我安装Baidu Sitemap Generator之后,在扩展勾选了静态SiteMap页面,当发布文章后自动生成。更新配置-更新XML文件,但我在我的网站次导航点百度地图,发现跟首页一模一样,怎么回事?

 87. 我的网站安装Baidu Sitemap Generator完成之后并启用,更新并生成XML文件,然后打开百度地图
  直接跳转到首页,但标题会提示说“Nothing found for site_baidu.xml”,请问这是什么问题啊?

 88. 博主的插件老是跟WP Super Cache有冲突啊。难道我要放弃wp super cache吗?

 89. Recommendable post. I learn something more challenging on different blogs everyday. Helpful stimulating to see content from other writers and study a little something there. Let me apply certain of your content on my blog on hand mind. Natually Ill give you a link time for your web page. Appreciate your sharing.

 90. 更新XML时报错
  Deprecated: Function split() is deprecated in /home/wwwroot/djl/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 183 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/wwwroot/djl/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/sitemap-function.php on line 323

 91. I intended to compose you the tiny note so as to thank you so much once again regarding the spectacular solutions you have contributed on this site. This is quite strangely generous of people like you to supply without restraint just what many people would have advertised as an ebook to end up making some dough on their own, principally seeing that you might have done it in the event you decided. The basics as well served like the fantastic way to comprehend other people online have similar keenness like my very own to see more and more in respect of this problem. I’m sure there are lots of more fun occasions ahead for many who scan your website.

 92. 那就先谢谢了~~其实目前的技术含量并不是太高。呵。下一步我要把面向对象学对手。用在这个插件上。呵呵

 93. 赶紧试下,我的WP博客长时间不被Baidu收录,原因不明。不知道装了这个插件会不会有所帮助

 94. 柳城,这个插件只获取了categroy分类下的文章,也就是默认wordpress的分类下的文章 我自己添加了个videocategroy 在这个发文章就获取不到 就象获取不到新建页面的链接样
  如何改

   • 恩,因为我试了在sinaapp(云平台)上是不能用这个插件的,因为目录读写限制,或者得修改接口函数,太麻烦了,做成软件的话大不了可以手动更新。现在不是有很多google的xml地图生成器软件嘛。

 95. […]  天下减肥产物排行榜记者在采访中发觉Baidu SiteMap Generator,一种名叫“露卡素左旋肉碱”的减肥产物正被浩繁减肥伴侣所推许。陕西叶密斯通知记者:“生完孩子后,我的体重猛增了20斤,本想试用减肥药的,但是吃了几个月黄金买卖软件出租黄金外汇交易系统软件出租,不单减肥结果不较着,并且还拉肚子拉到虚脱,停用一段时候之后居然还反弹。一次偶尔机遇,伴侣保举给我保举了露卡素左旋肉碱,抱着尝尝的立场在露卡素左旋肉碱网站:上购了两瓶,服用一个月之后就胜利减中10斤摆布,两个月后,就复原了尺度体重。到此刻也没有反弹。”谈到露卡素左旋肉碱减肥结果,叶密斯惊讶不已。“此刻的我不单身段苗条了,并且皮肤白净,伴侣们都说我女人味实足。” […]

 96. 做站一个月,现在发现一个问题,就是百度地图生成链接少了。
  比如我发章70篇文章,在百度地图却没有这么多文章,这是怎么回事?

 97. […]  可喜的是,跟着古代生物手艺的高速成长,面临产后败坏不克不迭完全复原如初的成绩,女性再也不消担忧缩阴手术带来的惊骇,由于不管是产后败坏的女性,仍是性事过频而招致的松驰与老化黄金交易系统,或跟着春秋的增加,天然老化败坏的女性外汇mt4平台供给黄金外汇交易系统软件出租,Baidu SiteMap Generator。都能够经过2011年.biz=口碑最好的缩阴产物幽兰才子缩阴软胶囊来使弹性复原,推进收缩紧致。 […]

 98. elle silinmesi ya nokta ya da yeniden oluşturmak harita güncelleme veya ilk makale yüklediğinizde her zaman oluşturulan, yeniden takmak kapatıp .. mı ben en plug-in uğruna önbellek kullanılır çünkü? diğer arkadaşlar bu var mı? [kuşku]

 99. 请问,如何移植此插件到新浪SAE上的wordpress? 我试着去修改GetHomePath, 指到 store里头,但是,在执行sitemap生成时,说权限错误,要改为777. 不知道谁有移植成功的经验?

 100. 上面提示发布成功,下面又提示没有

  XML 文件状态
  还没有创建百度Sitemap文件呢

  看了下根目录,确实没有

 101. orijinal kullanımı plug-in insanlar Baidu Baidu Site Haritası Oluşturucu haritalar oluşturmak İndir Thanks you Admin

 102. […] 4, orijinal kullanımı plug-in insanlar Baidu Baidu Site Haritası Oluşturucu haritalar oluşturmak İndir

 103. […] Iyi haber, biyolojik hızlı büyüme eski zanaat takip ve şimdiye kadar tam sonuçları, kadınların artık doğum sonrası kadın olsun, korku, ahlaksız getirmek gerek vajinal cerrahi daralma endişe kurtarmak gibi doğum sonrası bozuk başa çıkmak için ona yetersizlik yüzü hala çok sık seks ve altın ticaret sistemi ile ortaya çıkan yaşlanma gevşeme veya yay, kadın döviz MT4 platformu forex gelenek sistem yazılım kiralama, Baidu SiteMap Jeneratör altın arz doğal yaşlanma bozulma ardından bir artıştır. 2011 ile Able. Biz = ağız daralma kompakt teşvik, elastik geri azaltmak için orkideler azaltma Yam Yin zekâ yumuşak kapsül en iyi ürün kelime. […]

 104. […] Sitemap Generator eklentisini indirin: Download Baidu Sitemap Generator eklentisi yazar adresi: Bu giriş, açık kaynak projesi sınıflandırılmış dizininde yayınlanmıştır girmek için tıkla. Imini kalıcı. ← WordPress […]

 105. orijinal kullanımı plug-in insanlar Baidu Baidu Site Haritası Oluşturucu haritalar oluşturmak İndir

 106. […] WASHINGTON ABD “uçak” askeri numarası E-4BBaidu SiteMap Generator, dört vardır mevcut sistem de, 55. Hava Kuvvetleri uçan birliğe bağlı. Felaket, Başkan ve uzun askeri ve siyasi liderlerin yanı sıra, geçici hareket yeraltı teknik ve askeri karargah kadar yüz ABD’de denetimli serbestlik izledi. […]

 107. 上面的也遇到这个问题,但是我很菜,不懂。
  文件或目录不可写,请修改根目录权限改为777。
  怎么修改呀,要怎么做呢。急死了

 108. 你好~最近在使用你的百度地图插件,发现个问题
  wordpress 很多人用 ,也有很多人 把固定连接 改成静态的~~为了防止页面重复收录,robots 里 屏蔽了 动态页面来阻止 蜘蛛收录动态页~~
  但是 生成的网站地图里的文章链接都是动态的 有点互相矛盾了 很纠结

 109. 博主 问一下为什么自定义分类文章(Custom Post Types)的文章没有生成站点地图链接啊?是不是不支持啊?

 110. 更新1.4之后网站页面底部出来Warning: call_user_func_array() [function.call-user-func-array]: First argument is expected to be a valid callback, ‘the_lc_support’ was given in /home/a10229ho/public_html/wp-includes/plugin.php on line 405,是什么问题?

 111. Warning: call_user_func_array() [function.call-user-func-array]: First argument is expected to be a valid callback, ‘the_lc_support’ was given in /home/xzymoeco/public_html/wp-includes/plugin.php on line 405一样的报错了 停止了没有了 暂时先不用了速度修复啊 [强]

 112. Warning: call_user_func_array() [function.call-user-func-array]: First argument is expected to be a valid callback, ‘the_lc_support’ was given in /home/********/public_html/wp-includes/plugin.php on line 405

  出现错误 官方也出现这个问题 有解决办法!!!

 113. 你好很感谢您的插件,我遇到一个问题,sitemap.html站点地图总是不更新,不知道是哪里的问题,麻烦帮忙解决下,谢谢。

 114. 您好,这个插件我很喜欢。但是自从11.23之后就再没更新我的博客文章了。我想知道是什么原因。谢谢!

 115. 升级到最新版本后,发现那个生成的静态页面停止更新了,不知是什么问题。

 116. […] 做为站长,为了能让搜索引擎更快的收录自己的网站,大部分人都会装一个Google Sitemap Generator 插件,这样能快速告诉谷歌、雅虎、ASK、bing等支持地图协议的搜索引擎更新你的文章。然而百度地图现在是内测阶段,普通人是没有法生成有关百度sitemap的,这个插件是柳城博客http://liucheng.name/883/ 站长开发的,能生成百度 Sitemap XML 文件,就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。我装了下非常实用,现在与大家分享下。 下载地址一 下载地址二 […]

 117. I do like the manner in which you have framed this specific issue plus it does indeed offer me some fodder for thought. However, through what precisely

 118. 报个BUG:
  使用插件后,使用windows live writer会出现Invalid response document returned from Xmlrpc serve,禁用后就正常了…..

 119. sahipleri Baidu Site Haritası XML dosyaları oluşturulabilir, eşdeğer Dünyanın en büyük Çince arama motoru abonelikleri ve böylece sitenizin trafiği için potansiyel, thanks you admin

 120. […] 搜索后装了一个插件。第一个是生成百度sitemap的generator,名字叫Baidu Sitemap Generator。本博其实此前已有google的sitemap generator,这个generator在生成map之后,会主动地去ping google的服务器,但是看其说明并不会去ping 百度的服务器。Baidu Sitemap Generator呢,似乎也不会去ping自己的服务器,先装上算是个试验吧。 […]

 121. 文件或目录不可写,请修改根目录权限改为777。
  我更改的权限777 还是一样提示。请问怎么办

 122. […] 搜索后装了一个插件。第一个是生成百度sitemap的generator,名字叫Baidu Sitemap Generator。本博其实此前已有google的sitemap generator,这个generator在生成map之后,会主动地去ping google的服务器,但是看其说明并不会去ping 百度的服务器。Baidu Sitemap Generator呢,似乎也不会去ping自己的服务器,先装上算是个试验吧。 […]

 123. 用sinaapp启用插件提示:
  SAE_Warning: is_writable() [function.is-writable]: open_basedir restriction in effect. File(/data1/www/htdocs/20/xiaobenchuangye) is not within the allowed path(s): (/usr/local/sae/php/lib/php/sae_std_lib/:./:/usr/share/fonts/chinese/TrueType:/data1/www/htdocs/20/xiaobenchuangye/1/:/saetmp/20/xiaobenchuangye/1326867144_356122848/:) in wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/sitemap-function.php on line 198

  SAE_Warning: is_writable() [function.is-writable]: open_basedir restriction in effect. File(/data1/www/htdocs/20/xiaobenchuangye) is not within the allowed path(s): (/usr/local/sae/php/lib/php/sae_std_lib/:./:/usr/share/fonts/chinese/TrueType:/data1/www/htdocs/20/xiaobenchuangye/1/:/saetmp/20/xiaobenchuangye/1326867144_356122848/:) in wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/sitemap-function.php on line 198
  请求帮助,谢谢。

  • 什么服务器,我也不知道呢,用的sina的sae(Sina App Engine(简称SAE)是新浪研发中心推出的国内首个公有云计算平台),用百度地图是跳上面的提示,用LC.无图版,我也在.ini里添加了规则,可是打开还是404页面。 可以的话麻烦帮忙看下,谢谢了,拜托。

   • 这种空间的话是存在特殊情况的可能的。比较麻烦。 要春节中啊。抱歉了,节后再处理了。
    春节玩得开心阿。

 124. 博主你好 我 WP 程序 后台生成文件提示这些 怎么办 着急呀 百度地图 都不会 更新了 忘博主帮忙解答 谢谢Warning: file_put_contents(/home/web2115501/domains/web2115501.c.dnspok.com/public_html/sitemap_baidu.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/web2115501/domains/web2115501.c.dnspok.com/public_html/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 228

  Warning: file_put_contents(/home/web2115501/domains/web2115501.c.dnspok.com/public_html/sitemap.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/web2115501/domains/web2115501.c.dnspok.com/public_html/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 289

 125. 请问,我是在线下载安装的,但是界面跟上面这个不一样,并且,生成了之后,访问不到。请问是怎么回事呢。谢谢了!祝龙年愉快,龙马精神,赚钱多多!

 126. 前辈求教:每次看地图,没有更新,可是后台设置更新了啊?该怎么处理呢?我的网站http://www.sogoseo.com/

 127. 生成的静态地图怎么不对呀。希望博主解决下哈。静态地图地址http://www.tanglei.name/sitemap.html

 128. 我网站开了这个,也调置了,但是打开404,也看了问题解决,也加了静态的两个,还是一样,我网站别的静态都可以,不知为什么不行这个,我是WIN主机,求助 [流泪]

 129. 我怎么总是安装失败啊,提示给我的就是:该插件没有有效标题.请指点

 130. 这可能不能算是bug应该说是冲突了:
  就是我用定时发布的功能以后 发现网站地图里会出现没有发出去的文章链接,正确的应该是我定时发送一篇文章以后 网站地图不去更新,等文章发出去之后网站地图才去更新,谷歌的那个网站地图插件好像也有这样的问题。

 131. 我在ftp根目录下建立sitemap XML文件,但后台提示权限不足,或者文件不存在。ftp上修改sitemap.xml的权限,又提示命令不对。

 132. 我建议博主用个评论分页插件,您的评论太多了!呵呵。谢谢您的插件,刚用,还没看到鲜效果,我很郁闷为啥博客建成的第一天谷歌就收录了,百度却迟迟没有反应?一个星期了,希望楼主能来小站指点一下!

 133. 捐助怎么说?多少钱?是不是捐助了可以给我在那个位置放我网站链接?这个推广方式不错,我有意捐助,不知道怎么捐助?我也穷,没太多钱

 134. 请问一下,我想在站点地图里面加入一些其他的单页面,比如http://www.aips.me/about和feed.aips.me这样的网址,应该如何操作?

 135. 建议柳城在下个版本中加入对 bbPress 2.0 插件的支持,可以生成 论坛主题和回复以及论坛版面的 网站地图和静态地图

 136. […]     另外,推荐一款插件:Baidu Sitemap Generator,能够自动生成Sitemap文件,就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。与此类似的插件还有Google Sitemap Generator。二者效果如何,有待自己去发掘啊。 […]

 137. 我刚刚把这个插件删了发现我博客的副标题还是无法显示,可能是all in one seo pack 这个插件的原因。这个插件安装时显示无标题,启用后的后台界面也不是博主描述的那样,不知道是不是和我的其它插件冲突。。。望博主解惑

 138. Unequivocally in vogue handboots! The whole world comments on it. It has a teeny-weeny too heavy and there isn’t a ton of room in this primary bootsbut I pick small?purses.

 139. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic because you wrote about brand generic viagra but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

 140. […] 插件作者地址 wordpress博客增强收录插件 第二款 Baidu Sitemap Generator 一款国人开发的SEO插件,能够生成百度 Sitemap XML就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。同时生成一个静态的站点地图页面,对所有的搜索引擎都有利。 作者地址 […]

 141. Baidu Sitemap Generator
  文件或目录不可写,请修改根目录权限改为777。

  这是SAE空间出现的这个情况,那么这个该怎么处理呢?

 142. […] 之前做的一些百度分享其主要的功能是为你的网站提供更多的流量,是网站的一个友好的用户体验,也为自己增加更多的流量,对于百度的收录有帮助的。只要我们登录百度分享,就可以轻松获得代码。并可直接粘贴到你的网站。另外,百度地图是也是一个对于百度蜘蛛来说也是很友好的,安装百度地图插件,他会生成静态的网站地图页面,这样的有层次的将网站中的文章信息罗列出来,也是很利于百度蜘蛛的采集。既然选择了做百度的排名优化,那么我们尽可能的去使用百度的一些友好功能。起码百度最自己的东西还是很友好的。 […]

 143. 现在用的1.43版本,生成的sitemap_baidu.xml在最后一行有一句
  #next_pages_container { width: 5px; hight: 5px; position: absolute; top: -100px; left: -100px; z-index: 2147483647 !important; }

  这个是bug吧?我看你的sitemap也是有这个。

 144. 你好,首先非常感谢你制作的插件
  不过我想问的是,是否在接下来的版本里面可以自己添加路径呢?因为我在WORDPRESS的目录里面还自己添加了一些文件夹,比如../home 路径,在里面安装了SNS程序,这样的话,如果您的插件可以包含这个目录,会不会更好呢?

 145. 作者大大,下载了插件之后发现压缩包里面有两个版本呃,一个是1.43,一个是1.31 。两个版本生成的sitemap差距很大,1.43生成的sitemap没有title,而且看起来很杂乱。1.31生成的有title,而且看起来要整齐一点,但是没有没有目录和页面。
  应该用哪个版本比较好呢?

 146. 作者你好,我今天刚使用了百度地图这款插件,特来提点建议,增加新的功能。
  我的网站除了博文区外,还有个媒体区。该插件只能收录我的文章区,媒体区不能收录显示。建议作者能改进下,让插件能收录网站所有发布类型。

 147. 参数配置

  百度Sitemap的基本参数配置。以后将会根据需要丰富选项。
  基本配置
  生成XML地图
  生成Html地图 [?]
  当发布文章时更新Sitemap
  只包括最近的文章(1000以内) [?]

  生成XML文件

  XML 文件状态
  还没有创建百度Sitemap文件呢

  -。-安装了-插件后台只有这些东西-没有站长你文章里的设置-是什么回事呢-麻烦告知下-谢谢

 148. 这插件有年头了啊,哈哈。不过咱还依然是选择柳城。[强] 很感谢你的这个插件,希望会给我带来不错的效果。

 149. 发现清空了IE缓存,还是不显示最新地图!我刚装的时候是可以的

 150. Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 111993 bytes) in /home/xscom/public_html/wdqk/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 173

  出现这个错误,请问该如何解决,之前是没有的,因为地图不能自动更新,我删除插件重新安装了一遍就出现错误!非常感谢!

 151. 今天刚装上此插件,希望有效果,不然google与baidu收录实在差太多了。感谢博主的贡献~ [强]

 152. 我安装了百度地图插件,为什么每发完一篇文章后, .xml地图会自动更新, 而 .htm的网站地图却不会更新??

 153. […] 插件作者地址 wordpress博客增强收录插件 第二款 Baidu Sitemap Generator 一款国人开发的SEO插件,能够生成百度 Sitemap XML就相当于网站被百度–全球最大的中文搜索引擎订阅,进而为您的网站带来潜在的流量。同时生成一个静态的站点地图页面,对所有的搜索引擎都有利。 作者地址 […]

 154. 把你的插件移植到SAE平台上了,百度了好久都没有现成的,只能生搬硬套了 [呲牙] [呲牙] 不过用着真心不错,不算侵权吧

 155. 您好,我的两个网站在设置这个百度地图插件的时候,都有这个提示“文件或目录不可写,请修改根目录权限改为777。”文件的权限都是777,采取了网上的很多办法都有这个提示,为此还重装了一次网站程序,请柳老师帮忙解决 [握手]

 156. 老大,您好,我是新手,提个小问题,不要见笑:
  为什么我安装了Baidu-sitemap之后后台的截面跟您的截图不一样呢? 我的是一个提交按钮,没有更新配置按钮,这是怎么回事呢?

 157. 这个插件,wordpress多用户使用不了啊,会出错。比如下边有三个子博客,a、b、c三个,更新了a博客的网站地图,b、c博客的网站地图网址、内容也变成a的了,其他的一样

 158. 我安装的是最新的3.4.1的wordpress版本,刚才发现更新文章后html的网站地图里没有更新的文章地址,不是说更新文章的时候就会添加进去吗?
  大侠帮忙看看哈

 159. 我刚才又测试了下,我的网站是只显示某个目录的文章。刚才厕所只收录首页更新的文章内容,目录页更新的没有添加进入网站地图。在后台生成XML的时候第一次看有,但是已刷新又没有了。
  大侠帮忙看看哇

 160. 第一次安装,生成sitemap正常。但是当我再次点击“提交查询内容”就会出现“抱歉!404错误了!请返回!” ,或者点击“update xml file” 就会sitemap里面的URL链接数量急剧减少。 (我通过httpd.ini开启了伪静态,模板用的pengmao.name/works/wordpress-chinese-theme-p1.html)。

 161. 我看百度给的例子是这样的

  2010-01-01

  你的插件生成的不是这样的,后面还有时间,这样会不会有影响呢?

 162. 插件不会自动更新,求解。
  你好:
  我8。26号装的插件,后来一直没有得到更新,更新以后,最上边提示
  Warning: file_put_contents(C:\web\files\zyjcx/sitemap_baidu.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in C:\web\files\zyjcx\wp-content\plugins\baidu-sitemap-generator\baidu_sitemap.php on line 228

  这一段下面,提示:恭喜, 生成百度 Sitemap 文件成功

  但看看下边的最近更新,

  最后更新时间:2012-08-26 03:50:10

  还是26号,求解,我用的是win主机,谢谢!

 163. 你好,我用了这个插件之后百度对我网站的收录确实提升了!哈哈!其实我不知道是不是这个插件造成?但是既然安装了变得如此牛逼我就觉得不错!哈哈![强]

 164. 请教,我用baidu sitemap generator插件生成xml,总提示目录不可写,但是我的根目录已经设置为777了啊,这是为什么?

  • 补充:但是,根目录下确实生成了xml文件,这个表示这个插件启用成功没有?

 165. 刚开始在Linux主机上使用没发现有问题,这几天在windows 2003上帮朋友建博客的时候,发现有个bug,在写文章提交的时候出现这个警告:PHP Warning: Illegal string offset ‘lc_is_update_sitemap_when_post’ in D:\blog\wp-content\plugins\baidu-sitemap-generator\baidu_sitemap.php on line 314

 166. 我正在使用您开发的插件,但是,好像不能自动生成网站地图.有点压抑,我用的是windows系统

 167. 柳城,你好。
  很高兴能够免费使用你的Baidu Sitemap Generator插件,很方便。在这里谢谢你的无私分享。
  但这两天我遇到一个问题,在使用你的插件时,我发布新文章或者更新文章都会出现500错误,希望你能帮忙解决。
  骚年向前冲使用的wordpress版本是3.4.2
  插件列表
  ①Akismet(2.5.6 版本)②All in One SEO Pack(1.6.15.2 版本)③Baidu Sitemap Generator(1.43 版本)④Google XML Sitemaps(4.0beta10 版本)⑤你好多莉(1.6 版本)⑥Hotfix(0.9 版本 | 作者为 Mark Jaquith)⑦WordPress Database Backup(2.2.3 版本)⑧WP-Cumulus(1.23 版本)
  经过我简单的测试,只要停用你的Baidu Sitemap Generator插件,发布及更新文章就能恢复正常
  希望你能给我一些建议,谢谢~ [可爱]
  还有server是IIS 7 + FastCGI

 168. 柳城,你好。
  很高兴能够免费使用你的Baidu Sitemap Generator插件,很方便。在这里谢谢你的无私分享。
  但这两天我遇到一个问题,在使用你的插件时,我发布新文章或者更新文章都会出现500错误,希望你能帮忙解决。
  骚年向前冲使用的wordpress版本是3.4.2
  插件列表
  ①Akismet(2.5.6 版本)②All in One SEO Pack(1.6.15.2 版本)③Baidu Sitemap Generator(1.43 版本)④Google XML Sitemaps(4.0beta10 版本)⑤你好多莉(1.6 版本)⑥Hotfix(0.9 版本 | 作者为 Mark Jaquith)⑦WordPress Database Backup(2.2.3 版本)⑧WP-Cumulus(1.23 版本)
  经过我简单的测试,只要停用你的Baidu Sitemap Generator插件,发布及更新文章就能恢复正常
  希望你能给我一些建议,谢谢~ [可爱]
  还有server是IIS7 + FastCGI

  • 可能对IIS的支持不是很友好啊。 这个。。 基本上没用IIS7,所以还没在这种环境下测试过。

 169. 报告一个bug:

  Notice: Use of undefined constant lc_is_update_sitemap_when_post – assumed ‘lc_is_update_sitemap_when_post’ in /home3/cbugcn/public_html/cbug.org/blog/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 314

 170. 网站访问很卡 空间服务商说 这个插件占用很大的cpu。才导致的。是这样?大家遇到这种问题?

 171. O(∩_∩)O谢谢你的插件,我UFO博客网站也用你的插件了,很棒!
  http://www.ufo-book.com/blog/

  我现在有个建议:
  请问你是否可以在站点地图的页面,添加自定义超过一定数量的网址,比如:超过1千个网址后,自动进行分页的功能呢?

 172. 博主好,我用了这个插件,目前是WIN主机,后台生成了sitemap.html文件和sitemap_baidu.xml,XML格式的可以访问,但是html格式的地图访问后显示“服务器应用程序不可用
  您试图在此 Web 服务器上访问的 Web 应用程序当前不可用。请点击 Web 浏览器中的“刷新”按钮重试您的请求。

  管理员注意事项: 详述此特定请求失败原因的错误消息可在 Web 服务器的系统事件日志中找到。请检查此日志项以查明导致该错误发生的原因。 ”

  请问一下这是怎么回事啊? [可怜]

 173. 楼主,请教个问题,我把你的这个插件移植到SAE使用,现在发现每隔两分钟左右就更新一次地图文件,很耗资源,要怎么修改才能在发布新文章时才更新一次? [抱拳]

  移植也就是简单地修改几句代码,不知道是不是改出来的问题,麻烦你看一下,谢谢。 http://s.mile77.com/?p=1672

  • 初步的测试结果,貌似跟回贴有点关系,而且回复并不是唯一的触发条件。反正几十秒到十分钟随时都有可能生成一次地图文件。
   不管后台选项有没有勾上“当发布文章时更新Sitemap”。

 174. 这个百度sitemap.xml和GOOGLE sitemap.xml的插件在后台有冲突,安装了这个后,google那个后台管理不见了。。。除非删除这个就正常了。。

 175. 请问柳兄,插件安装操作之后的html和xml这两个文件是否可以在我们wordpress后台的安装目录上看到?

  因为我目前已经安装和操作了但是就是看不到这两个文件,呵呵 [抱拳]

   • 就是wordpress的安装目录,目前我安装之后就是在这个根目录下面查找html和xml这两个文件,不知道为什么生成之后找不到,但是界面的操作都是提示正常的。

    • 用FTP是能看到的,在网站根目录下嘛。 有了文件才能防问到的。。
     平常发邮件给我就行了。

     • 哈哈,兄台的电子邮箱号码究竟是多少?下次一定麻烦告诉一下,收到评论的时候,因为评论回复通知提供的邮箱是noreply单词开头的,所以我一直没敢回复。

      我下次一定把操作过程中的提示信息,抓图下来发送给你,请兄台协助调查一下。

     • 会不会和什么权限有关,目前站点根目录的权限我生成地图的时候都预先把它们设置为777了。

     • 插件下方有这么一句

      SAE环境:

      提醒:如果是用SAE平台,打开网站根目录下的

      config.yaml加入两行代码

      – rewrite: if ( path ~ “sitemap_baidu.xml” ) goto “wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/SAE_xml.php”
      – rewrite: if ( path ~ “sitemap.html” ) goto “wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/

      我们目前购买的是新浪的云空间好像和您说的这个SAE平台有所差别,因为网站的根目录下没有这个可配置的config.yaml文件。

     • 目前我们后台的文章已经有189篇,安装了相关插件之后,可以在浏览器查看到,在GOOGLE上一天之内收录了125篇目录,但是目前安装一个星期了,在百度上连网址都没有收录到,更别提关键字了,憋屈啊。

      所以兄台,你这里的工作是最关键的啊!

      祝,新年快乐!

   • 另外我在基本配置的下面

    生成XML地图
    生成Html地图 [?]
    当发布文章时更新Sitemap
    只包括最近的文章(1000以内

    这四个钩都打上了。

 176. 另外,柳兄能不能在QQ上面建一个群呢?大家好相互交流提问,提高效率.

 177. [抱拳] 这插件最新版有bug啊~在后台搜索安装的话,那个文件由于缺了一个空格而照成了”该插件没有有效的标题。”

 178. 不知道贵站是否进行连接交换呢? 关键词:seo怎么学 xiaokuseo.com如果可以的话,麻烦回复下。谢谢!!!

 179. 如果能增加一个sitemap.xml文件的功能就好了,百度收录sitemap.html和sitemap_baidu.xml。但谷歌和雅虎都只收录sitemap.xml

 180. Baidu-Sitemap-Generator最近发现有一个问题,如果wordpress全为页面,没有文章时,该插件可以生成.xml地图文件但无法生成.sitemap.html文件!请问如何处理

 181. 柳城兄,sitemap生成路径怎么改?
  我想一个WP安装多个站点,不想用MU。
  请指点指点。

 182. 柳城兄,我又来了。
  这个插件是不是很久没更新了?
  在DEBUG模式下有警告。
  baidu_sitemap.php 文件
  add_options_page(“Baidu-Sitemap”,”Baidu-Sitemap”, 8, __FILE__, ‘baidu_sitemap_optionpage’);
  数字8 改成’manage_options’ 即可。

 183. Held an actual screwdriver, sludge hammer also pliers. Strategy . this plan facts via randomly spare parts. Compel you are auto’s continuous motor returning to remain whiter for longer. Glenohumeral joint fittings hole evidence. Tighten and Keep this position the actual screwdriver, sort plus pliers. Revive conditions by using random roles. Lead your individual automobile’s system in order to really have a longer lifespan. Ensure fixtures problem repellent. Tighten and Put on a particular screwdriver, sort probably pliers. Fix everything from randomly pieces. Tell your prized automobile’s generator if you want to keep going longer. Have secure drip tolerant. Then

 184. 柳城哥你好,我的问题是:
  第一:我按照了您的百度地图插件,也启用了,但后台的界面和您的图不一样,没有那么多的选项,就只有几个;这是怎么回事呢?
  第二:我按了更新配置按钮后,在按更新XML按钮,按后并没有生成xml文件,这又是怎么回事呢?
  我就是这两个问题困扰我,希望城哥帮忙解答一下,谢谢! [委屈]

 185. 安装后,开启自定义栏目,发表文章时提示:Warning: Illegal string offset ‘lc_is_update_sitemap_when_post’ in /home/xrnvmczo/public_html/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 342

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/xrnvmczo/public_html/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php:342) in /home/xrnvmczo/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 876

 186. of course like your website however you need to test the spelling on quite a
  few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in
  finding it very bothersome to inform the reality nevertheless I’ll surely come back again.

 187. 我使用了你的插件后,sitemap生成了,也能访问
  然后也提交到百度,百度的sitemap里显示已经抓取到url了

  可是用baidu搜索站点,啥都不显示,甚至让我提交网址

  请问这是怎么回事啊

 188. Thanks for finally talking about > WordPress插件发布:Baidu Sitemap
  Generator∷柳城 < Liked it!

 189. […] Baidu Sitemap Generator:在我朝的某些时候亲爱的谷歌会抽疯似的被强,此时我们还是不得不使用百度来搜索,当然某些场景还是用百度来得直接,所以从百度来的流量还是不容忽视的,为了让百度爬虫能更好更及时的爬到自己的页面,就需要一个专门给百度的sitemap,这个插件正好可以帮我们解决百度sitemap生成的问题。我用着还不错。 […]

 190. hi 柳城,可以测试一下Baidu Sitemap Generator插件在wordpress3.
  6.1上面的功能吗?当网站发表新的文章的时候,自动更新sitemap。貌似3.5的时候,插件可以自动更新,但是wordpress升级到3.6.1之后,自动更新不起作用了。

   • 这个插件用了7个月时间,一直没有检查有没有问题,今天终于发现问题了。插件生成的网站地图非常不全面,我的网站地图还是5月18日的,你可以看这里:http://www.yang7ji.com/sitemap.html。而我使用另一个插件生成的网站地图就不是这样,你可以对比下:http://www.yang7ji.com/sitemap_baidu.xml,http://www.yang7ji.com/sitemap-yang7ji/。也许我说的严重了,希望你不要见怪。期待这个插件的改进。

 191. Warning: Illegal string offset ‘lc_is_update_sitemap_when_post’ in /home/blogmfco/public_html/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 342

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/blogmfco/public_html/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php:342) in /home/blogmfco/public_html/wp-admin/post.php on line 222

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/blogmfco/public_html/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php:342) in /home/blogmfco/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 875

  环境是WIN主机。

 192. 你好,菜鸟想请教你一个问题! 我标题有两个部分组合成的,站点地图 显示默认的标题 请问我能在地图里加入我另外一个值吗? 具体修改哪一个文件 请您抽空回复一下 如果很复杂就不耽误您的时间了 我的地图http://www.wanggojia.com/sitemap.html 希望您能帮我一下 谢谢

 193. 你好,我想问一个问题,就是这个插件好像不收录我们已经产品了分页的页面,比如说http://www.***.com/categroy/abc/page/2,类似这样的页面!

 194. 已经用过很多次了,没有发现分页页面,做得网站关于家用制氧机http://www.520ns.com/sitemap.html,同域名下的sitemap_baidu.xml也没有分页,就意味着丢失了一大部分页面哦!

 195. This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

  开头有这条是否正常?

 196. 这个插件1.45和1.50版,如果wordpress是定时预约发布文章,它就不能自动更新,我这里试过WP3.5和3.6版的,都不能够自动生成地图,只有当时发布才能生成。我试了以前的1.43版本,是可以的。希望博主在这个问题上改进一下。 [抱拳]

 197. […] 1.忽略了搜索引擎,最开始的设计没有sitemap,结果是可想而知的,搜索引擎不会那么有耐心来慢慢爬,后来通过学习直到了对搜索引擎提交站点地图,可以有多种方式,不过使用wp的话,有一个很好用的插件Google XML Sitemaps(下载和使用方式,在此不多说,如果En文搞不好,可以联系我)。我现在就使用的这个。不过他提交的搜索引擎有google ,yahoo,msn,bing.如果你要提交的baidu的话,你需要手动提交,或者使用插件Baidu Sitemap Generator(下载和使用方式,在此不多说,有问题可以联系我)。 […]

 198. 正在寻找这款Baidu Sitemap Generator WordPress插件,不知道现在的3.8.1能不能用。先下个试试看。谢谢!

 199. 从生成的网站地图过来的http://www.dwxf.org/sitemap.html

  一直不太明白网站地图用法和意义,终于搞明白了。
  sitemap.html是为了使网站结构清晰,sitemap.xml是为了自动更新文章链接。

 200. 搜索引擎提交站点地图,可以有多种方式,不过使用wp的话,有一个很好用的插件Google XML Sitemaps(下载和使用方式,在此不多说,如果En文搞不好,可以联系我

 201. 搜索引擎提交站点地图,可以有多种方式,不过使用wp的话

 202. 十分好用的一个插件http://www.cfqiang007.com/站点表示感谢

 203. Warning: file_put_contents(/mnt/website/*****/htdocs/sitemap.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /mnt/website/yingxiaoguwen/htdocs/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 287287代码:file_put_contents(“$filename”,”$baidu_xml”);Warning: file_put_contents(/mnt/website/*****/htdocs/sitemap.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /mnt/website/yingxiaoguwen/htdocs/wp-content/plugins/baidu-sitemap-generator/baidu_sitemap.php on line 372372代码:file_put_contents(“$filename_html”,”$html”);

 204. […] Baidu Sitemap Generator:在我朝的某些时候亲爱的谷歌会抽疯似的被强,此时我们还是不得不使用百度来搜索,当然某些场景还是用百度来得直接,所以从百度来的流量还是不容忽视的,为了让百度爬虫能更好更及时的爬到自己的页面,就需要一个专门给百度的sitemap,这个插件正好可以帮我们解决百度sitemap生成的问题。我用着还不错。 […]

 205. 定时发布文章的日期和sitemap地图上不一致,比如我定在4月1日发布的文章,等文章自动发布出来,sitemap上却显示3月23日。除非我把文章重新编辑一下才能变回4月1日,我看到前面有人提到这个问题了,我重新提一下,求老大重视能更新一下插件。

 206. 插件有后门,使用的朋友注意甄别! 目前手上几个使用过这插件的站都遭了!

 207. 目前看你的网站是1.6.3版本的插件,我在用的是1.6.5,不过都有同样的一个问题,home_url();处获取的时间是GMT+00:00,而generated-on以及其他文章页、分类目录等获取的时间是GMT+08:00http://liucheng.name2015-01-07T09:45:02+00:00能否修正下home_url();处的时间获取为08:00?

  • 贴的两行代码,一些标签符号被过滤了。是想对比一下时间的差别,如下:《!– generated-on=”2015-01-07 17:45:02″ –》《lastmod>2015-01-07T09:45:02+00:00》这是在你的网站地图中拷贝出来的两行代码,书名号替换为尖括号

 208. 首先谢谢博客主人的分享,不过最近WordPress更新到4.5.2了,博主你的这个插件也有个不兼容的问题来了,也就是发布文章的时候会显示空白,文章能顺利发布成功,可是返回信息没有了直接500错误了!希望博主能解决一下,非常谢谢!

 209. 更新到wordpress4.5.3时,发现插件与系统版本不兼容,致使网站打开空白,求大神解决!